Regelgeving ADR en het transport van gevaarlijke stoffen over de weg

 ADR is de afkorting van “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. Oftewel, vervoer gevaarlijke stoffen over de weg. ADR is wetgeving die op de UN model regulations is gebaseerd en geldt voor alle 52 landen die zijn aangesloten. 

 

Offerte aanvragenContact

ADR-voorschriften 2019-2020 in PDF met bookmarks: