ADR - vakbekwaamheidscertificaat (chauffeur)

De training wordt gegeven met ge-bruikmaking van een cursusboek, dat de chauffeur als naslagwerk mag behouden. Het examen dat wordt afgenomen door het CCV is niet in de cursusduur opgenomen.

 

Het examen wordt door GSTA elek-tronisch aangevraagd.

 

Chauffeurs

 

De chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoerd moet in een groot aantal gevallen in het bezit zijn van een geldig ADR - vakbekwaamheidscertificaat. Hij moet daarvoor bij een erkend oplei-dingsinstituut een OPLEIDING hebben genoten, dat wordt afgesloten met een door het CCV afgenomen examen.

 

Afhankelijk van de te vervoeren stoffen moeten één of meerdere trainingen worden doorlopen.

Vakbekwaamheidscertificaat

Art.nummer: GSTA 14

 

Prijs: Zie studiegids

 

GSTA 15 - GSTA 19

 

Voor de duur van de verschillende cur-sussen wordt verwezen naar de studie-gids.