Bewustwordingscursus ADR (Hoofdstuk 1.3 ADR)

Iedere cursist ontvangt bij de training een trainingsboek met vele illustraties, die in kleur zijn opgenomen. Dit boek is een mooi naslagwerk voor de cursist.

 

Bewustwording ADR

 

Het is al weer een verplichting vanaf januari 1997, dat personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet zijn opgeleid. Dit geldt voor al het personeel, dus niet alleen degenen die de gevaarlijke stoffen in verpakkingen doen of tanks laden/lossen, maar ook zij die betrokken zijn met andere hande-lingen, zoals opmaak van documenten.

Herkenning van de gevaarsetiketten

 

Art.nummer: GSTA 13 en GSTA 20

 

Prijs: Zie studiegids

 

GSTA 13 -   Bewustwording gevaarlijke

                 stoffen wegvervoer, 1 dag.

GSTA 20 -   Veilig omgaan met gevaar-

                 lijke stoffen, 2 dagen.

 

Zie voor uitgebreidere informatie de studiegids.

 

Deze cursussen worden afgesloten met een kennistoets, waarbij het lesma-teriaal gebruikt mag worden.