Luchtvervoer (IATA-Dangerous Goods Regulations)

In deze training wordt de cursist op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken die bij het vervoer van gevaar-lijke stoffen door de lucht van toepas-sing zijn. De training maakt de cursist bekend met zijn verantwoordelijk-heden.

 

ICAO-Technical Instructions / IATA-Dangerous Goods Regulations

 

De training ICAO-TI / IATA-DGR is in Nederland een wettelijk vereiste training voor ondernemingen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

GSTA is een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend opleidingsinstituut.

ICAO-TI  2015-2016 / IATA-DGR 2016

 

ICAO-TI is voluit: International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions.

Art.nummer: GSTA 01 t/m GSTA 03

 

Prijs: Zie studiegids

 

GSTA 04 - Bewustmakingstraining van 1 dag.