Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen

Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V.

Luchtvervoer (IATA-Dangerous Goods Regulations)

ICAO-TI  2019-2020 / IATA-DGR 2019

 

ICAO-TI is voluit: International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions.

 

In deze training wordt de cursist op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht van toepassing zijn. De training maakt de cursist bekend met zijn verantwoordelijkheden.

 

ICAO-Technical Instructions / IATA-Dangerous Goods Regulations

 

De training ICAO-TI / IATA-DGR is in Nederland een wettelijk vereiste training voor ondernemingen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

GSTA is een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend opleidingsinstituut.

 

 

Art.nummer: GSTA 01 t/m GSTA 03

 

Prijs: Zie

 

GSTA 04 - Bewustmakingstraining van 1 dag.

Home

Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen