Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen

Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V.

Luchtvervoer (IATA-Dangerous Goods Regulations)

ICAO-TI  2019-2020 / IATA-DGR 2019

 

ICAO-TI is voluit: International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions.

Voor uw aanvraag voor een erkenning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) klik op het hieronder aangegeven logo.

 

De training wordt gegeven vanuit het Engelstalige voorschrift van de IATA. Alle wettelijk voorgeschreven bepalingen van de ICAO-TI, zijn in dit voor-schrift opgenomen. Daarnaast zijn in dit voorschrift de eigen bepalingen van de IATA opgenomen, die aanvullend zijn op de wettelijke bepalingen.

 

ICAO-Technical Instructions / IATA-Dangerous Goods Regulations

 

De training ICAO-TI / IATA-DGR is in Nederland een wettelijk vereiste training voor ondernemingen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Na het behalen van een certificaat kan de onderneming een erkenning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 

GSTA is een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend opleidingsinstituut.

 

 

Art.nummer: GSTA 01 t/m GSTA 03

 

Prijs: Zie

 

INCOMPANY TRAININGEN:

GSTA 01i - Basiscursus van 4 dagen

GSTA 02i - Herhalingscursus van 1 dag

GSTA 03i - Herhalingscursus van 2 dagen

 

OPENINSCHRIJVINGEN:

GSTA 01o - Basiscursus van 4 dagen

GSTA 02o - Herhalingscursus van 1 dag

GSTA 03o - Herhalingscursus van 2 dagen

 

 

De incompany trainingen worden bij u op locatie gegeven.

De open trainingen vinden plaats in de Aristo Zalen, Brennerbaan 150 te Utrecht.

 

Home

Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen